Kosti pro Otta

Divadlo
Střet svérázného mladického nadšení s unaveným pragmatismem vyúsťuje v závěr: ne vždy je zákon džungle tím, co přináší největší zisk a ne vždy jsou peníze na prvním místě. Hra se pohybuje na rozmezí frašky a poněkud zidealizovaného shovívavého komorního dramatu.
Termíny