Jiří Kolbaba

Volný čas
Fotograf, cestovatel, světoběžník. Přednáška s promítáním.
Termíny