Mělnická muzejní noc

Výstava
Program: odborná komentovaná prohlídka výstavy Doba kamenná, interaktivní program k výstavě.
Termíny