Příhody Ferdy Mravence

Divadlo
Kdo by neznal Ferdu Mravence a jeho kamarády z broučičího světa? Brouka Pytlíka, Berušku, Pavouka Poutníčka nebo Pana Šneka? Inscenace zachovává nezaměnitelnou Sekorovu poetiku, kterou umocňuje písničkami.
Termíny