Cantos

Divadlo
Fragmenty o hledání dobré vlády. Americký básník a spisovatel Ezra Pound chtěl ve svých Cantos stvořit nový epos lidstva, chtěl „napsat ráj“. Zabýval se ekonomickými teoriemi, silou peněz a nepokrytě se vyjadřoval k lichvě (usuře) i lidské chamtivosti. Po 2. světové válce byl obviněn z vlastizrady a několik měsíců vězněn v kleci na přímém slunci s knihou Konfucia, kterou četl stále dokola, aby přežil. Jaký má být dobrý hospodář? Cesta od já k obecnému polis.
Termíny