Kraken je bůh

Divadlo
Víte, proč dosud nenastala apokalypsa? Dokázali byste poradit antickým bohům co dělat, aby je lidé opět uctívali? Tušíte, proč Hloupý Honza zpochybňuje své otcovství u nejvyššího soudu pohádkové říše? A co by měl praotec Noe vlastně naložit na svou archu pro případ potopy světa? Na tyto a mnoho dalších otázek se divadelní společnost Sentiment du fer pokusí nalézt odpovědi ve svém celovečerním představení autorských jednoaktových scének uváděných pod záludně šifrovaným názvem KRAKEN JE BŮH. Chcete-li se dozvědět pravdu, nebojíte se trvalého poškození bránice a dokážete vnímat realitu i přes křečovité záchvaty smíchu, seberte odvahu a přijďte mezi nás.
Termíny