Žestě v Galerii

Hudba
Komorní koncert katedry dechových nástrojů. Účinkují posluchači a pedagogové HAMU.
Termíny