Oáza smyslů

Divadlo
Není doktor jako doktor, ale prachy se hodí vždycky. Komedie z prostředí "okrašlovací" kliniky.
Termíny