Výstava prací mladších žáků ZUŠ Hodonín

Volný čas
Výstava se koná v kongresovém sále LH. VERNISÁŽ - 4.6. 2013 v 16.00 hod.

Termíny