XXIX. POCHOD RODIČŮ S DĚTMI

Volný čas
Mateřská škola Strání Vás zve na XXIX. ročník pochodu rodičů s dětmi, který se uskuteční v sobotu 1. 6. 2013, začátek 9:00 - 11:00 hodin od Moravských skláren Květná. Více na www.strani.cz

Termíny