Nepřizpůsobiví

Volný čas
Setkání s osobností, jejíž život či profese se úzce váže k tématu nepřizpůsobivosti. Setkání mohou být obohacena o fotografickou či filmovou projekci nebo hudební doprovod.
Termíny