Moravskotřebovské arkády

Hudba
Původně festival sborového zpěvu pořádaný místní ZUŠ se časem rozrostl hudební festival nejruznějších stylů a hudebních forem.
Termíny