Muzejní noc v Moravském kartografickém centru a Památníku města

Volný čas
Noční prohlídky MKC, Památníku města, kostelní věže a zámeckých sklepů.
Termíny