Vody-fugy-vzruchy

Hudba
Pět, na polyfonii založených, vodou inspirovaných skladeb. Vystoupí: Jan Slavík (housle, amplifikovaná kytara), Krokodil (harmonium, syntezátor) a Luboš Fidler (roletofony, elektrická kytara).
Termíny