Evropské minerální dny

Volný čas
Exkurze do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby. Účastníci se mohou těšit i na ukázku těžební a dopravní techniky Caterpillar a terénních vozů Toyota používaných v lomech a presentovaných přímo na dně lomu doplněnou malým občerstvením. Součástí programu je i komentovaná prohlídka Výstavy Zkamenělin, Geologicko – paleontologické expozice a Geoparku Barrandien vedená paleontology a geology muzea Mgr. Štěpánem Rakem a RNDr. Petrou Přidalovou.
Termíny