Slavnostní zahájení muzejní sezony

Výstava
Otevírací den s dynamickými ukázkami představí početné tanky, obrněná vozidla i těžké dělostřelectvo.
Termíny