Komorní koncert

Hudba
Účinkují: Miriam Rodriquez Brüllová - kytara (Slovensko), Sándor Javorkai - housle (Maďarsko).
Termíny