Martin Strakoš: Nová Ostrava a její satelity; Kulturní domy na Ostravsku

Volný čas

Přednáška Martina Strakoše – autora publikace "Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století. Základní kameny společnosti" – se uskuteční v pondělí 20.5.2013 od 18.00 hodin v Juditině věži v Praze na Malé Straně.


Klub Za starou Prahu pořádá v pondělí 20.5.2013 od 18.00 hodin v Juditině věži (Mostecká 1, Praha 1, vchod přes specializované knihkupectví Juditina věž z Karlova mostu) v rámci Pondělků ve věži přednášku a prezentaci nové publikace Národního památkového ústavu

Martin Strakoš: Nová Ostrava a její satelity … a Kulturní domy na Ostravsku

Autorova přednáška pojednává o proměnách architektury 30. až 50. let minulého století nejen na příkladu Ostravska. Zaměří se na genezi urbanistických forem nových městských celků i na stylové proměny nejen v českých souvislostech. Vychází z autorovy stejnojmenné publikace, vydané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě roku 2010.

V rámci přednášky bude prezentována nová autorova kniha, kterou pod názvem Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a umění 20. století s podtitulem Základní kameny společnosti vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě.

Kniha se zabývá vývojem specifického typu budov kulturního zaměření a vybranými příklady těchto staveb s důrazem na území Ostravska. Navazuje na autorovu předchozí práci Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin architektury 30.–50. let 20. století, vydanou v roce 2010. Nynější svazek se zaměřuje na genezi kulturního domu jako konkrétního architektonického typu. Zmiňuje vývoj od národních domů, divadel a domů umění k moderním polyfunkčním kulturním stavbám. Věnuje se kulturním domům a jejich projektům z meziválečné doby (Mělník, Moravská Ostrava) i těsně po 2. světové válce (Mnich, Rovňany). Uvádí i příklady obdobných kulturních staveb z evropských zemí (Slovensko, Polsko, Sovětský svaz, Velká Británie). Důraz je kladen na projekty a realizace kulturních domů na Ostravsku z 50. let minulého století (např. Dům kultury pracujících Ostravy od Jaroslava Fragnera a jeho týmu). Závěr knihy se zaměřuje na využití tohoto typu budov a památkovou ochranu vybraných příkladů.

Termíny