Noc kostelů

Volný čas
Hudební vystoupení scholy a chrámového sboru. Individuální prohlídka kostela. Během celého programu bude možné, v kapli Bolestné Panny Marie, shlédnout prezentaci fotografií ze života farnosti a prezentaci kněží působících ve farnosti od roku 1865.
Termíny