Alek Figura - PRAVDA

Výstava
Jako motto výstavy si vybral autor větu Pabla Picassa: „Kdyby pravda byla jenom jedna, nebylo by možno namalovat sto obrazů s jedním a tím samým tématem.” Výstižněji snad nelze definovat mnohotvárnost pohledů na skutečnost ve výtvarném umění a fotografii. Alek Figura je reprezentantem experimentálního přístupu, který je charakteristický pro polskou fotografii poslední třetiny 20. století i začátku století nového. A. Figura otevírá v Galerii FONS cyklus výstav výtvarníků z polské Wrocławi. V druhé polovině letošního roku budou následovat malíři Marian W. Kuczma a Piotr Błażejewski, začátkem roku 2014 pak práce Igora Wójcika.
Termíny