BELLA CAMPANULA - Lidová píseň žije i v 21.století

Hudba
Na programu koncertu zazní lidové písně z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Je zajímavé poslouchat, jak jednotliví hudební skladatelé přistupovali k lidové písni a jejímu zhudebnění, např. L.Janáček, V.Novák, A.Dvořák a další. Na koncertě vystoupí smíšený komorní sbor Bella campanula a žáci z pěvecké třídy paní učitelky Marie Šatavové. S klavírním doprovodem.
Termíny