Indiánská muzejní noc

Výstava
Muzeum města Ústí nad Labem o muzejní noci obsadí indiáni a „bledé tváře“. Akce navazuje na probíhající výstavy o indiánech Severní Ameriky a díle Karla Maye. Návštěvníci se seznámí s vybranými exponáty, které si připravili ústečtí muzejníci. Oddělení muzejní pedagogiky přichystalo hry a úkoly pro nejmladší návštěvníky. Po celý večer mají děti možnost povozit se na koni v atriu muzea.
Termíny