Kroměřížské události

Výstava
Výstava navazuje na úspěšnou prezentaci Fotografie kroměřížských památností, která byla realizována v roce 2010. Na letošní výstavě návštěvníci uvidí snímky z významných akcí v našem městě na sklonku 19. a v první polovině 20. století. Nebudou chybět fotografie členů Střelecké společnosti z roku 1864, pěveckého spolku Moravan v roce1876, slavnostní brány k uvítání ruského cara Alexandra III. a rakouského císaře Františka Josefa I. v roce 1885, slavností Božího těla kolem roku 1900, Jubilejní všeobecné hospodářsko-průmyslové výstavy v Květné zahradě v roce 1908, svěcení nové židovské synagogy v roce 1910, přehlídek rakouského vojska na Velkém náměstí, regulace toku řeky Moravy v roce 1908-1910, oslav 1. máje 1919, Zemské hospodářsko-průmyslové výstavy v roce 1925, vojenských manévrů v roce 1929 za účasti prezidenta republiky T. G. Masaryka, snímky z první návštěvy prezidenta republiky Edvarda Beneše v Kroměříži v roce 1936, německé okupace v letech 1939-1945, z pohřbu rumunských vojáků, kteří zahynuli při osvobozování města a okolí, vojáků Rudé armády při oslavách osvobození a pomoci při obnově města, ze stavby provizorních lávek a mostů přes řeku Moravu, z prvních tří let po osvobození: návštěva generála Ludvíka Svobody při předávání válečných křížů, předláždění Velkého náměstí, obnova zámecké věže a oslavy 100 let českého národního života v roce 1948.
Termíny