Prohlídka expozic a výstav VČM a zámeckých prostor

Volný čas
Zpřístupněna bude vyhlídka na zámecké věži i nově otevřená zámecká kaple.
Termíny