Ze života hmyzu

Divadlo
Premiéra hry bratří Čapků, ve které autoři uplatnili kritický pohled na soudobou společnost.
Termíny