Mezinárodní den muzeí

Tradičně otevřeno zdarma s kvízy a testy a drobnými cenami pro úspěšné řešitele. V refektáři zahrajte svým dětem loutkovou hru na téma vybrané tachovské pověsti. Kulisy, loutky a scénář budou připraveny.
Termíny