Varhanní koncert Jaroslava Nepilého

Hudba
Historicky první souborné provedení varhanního díla zapomenutého barokního skladatele Johanna Pachelbela.
Termíny