Pocta Benu Blachutovi - Pěvecký recitál Aleše Brisceina a Lenky Máčikové

Hudba
Vystoupí: dirigent — David Švec, sólisté — Aleš Briscein (tenor), Lenka Máčiková (soprán).
Termíny