Noční pták (Fidler & Konopásek)

Hudba
oční pták je duo Luboše Fidlera a Zdeňka Konopáska. Noční pták jedním pařátem vězí v historii české alternativní hudby 70. - 90. let. (Fidler patří k zakladatelům skupin Stehlík/ Švehlík, Kilhets, stál u počátků MCH Bandu. Konopásek působil v Dvouleté fámě a v Kvartetu Dr. Konopného). Oba hráče pojí opakovaná spolupráce s Oldřichem Janotou).
Termíny