Lotar Neumann: Fotografie

Výstava
Fotograf Lotar Neumann (1918—1992), žijící dlouhá léta v jihoamerickém a pak švýcarském exilu, je ve své vlasti dosud málo známý. Od 40. do 60. let byl autorem řady dokumentaristických prací zachycujících život světových metropolí, současně vytvářel i ryze experimentální díla. Největším přínosem jsou ale jeho barevné fotografie ze 60. let, v nichž barva není jen doplňkem či rozšířením dosavadní práce, ale jejím základním stavebním prvkem. Vedle fotografie se věnoval i budování uměleckých sbírek. S kolekcí manželových fotografií darovala roku 2012 paní Věra Neumannová Uměleckoprůmyslovému museu v Praze i mimořádný soubor prací Alfonse Muchy.
Termíny