Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století

Volný čas
Šlechta v českých zemích byla po pádu habsburské monarchie v roce 1918 konfrontována s novou existenční realitou, v níž se z příslušníků elitní sociální skupiny stali občané Československa, zbavení výsad, privilegií a značné části pozemkového majetku. Období let 1918 - 1938 bylo pro šlechtu obdobím hledání a utváření nové identity. Tento proces byl završen v době nejvyššího ohrožení republiky v září 1938 a v období nacistické okupace. Tehdy mnozí příslušníci české šlechty projevili jednoznačně své postoje podpisem tří deklarací, v nichž se přihlásili k českému národu a vymezili se vůči nacismu. V důsledku svých postojů se někteří z nich stali terčem nacistické perzekuce. Přes své antinacistické postoje nezůstali tito příslušníci šlechty ušetřeni perzekuce ani po roce 1945. Po uchopení moci komunistickou stranou byli představitelé někdejší elitní sociální skupiny dehonestování a pronásledováni. Přednáška Mgr. Dity Jelínkové, historičky Ústavu pro studium totalitních režimů.
Termíny