Jan Václav Spitzer - malíř pozdního baroka

Volný čas
Monografii i další zajímavosti z malířova života představí její autor Jan Štěpánek při komentované prohlídce ve stálé expozici.
Termíny