Galerie v proudu času - 60 let Východočeské galerie v Pardubicích

Výstava
Rozsáhlá letní výstava situovaná do Domu U Jonáše tentokrát sáhne do galerijních sbírkových fondů hlouběji, než je obvyklé. Prostřednictvím kurátorského výběru zaměřeného především na představení méně známých a přesto dobově velmi výrazných či významných zisků do sbírek, a archivních materiálů, připomene šest navzájem velmi odlišných desetiletí v instituci.
Termíny