Obyčejné věci

Výstava
Výstava prací z celoročního projektu žáků výtvarného oboru ZUŠ Střezina, Hradec Králové. Návštěvníci mohou obdivovat díla vytvořená tradičními výtvarnými technikami a také ukázky prací z oddělení kamenosochařství, počítačové grafiky nebo oddělení digitální fotografie.
Termíny