Dobrodružná Afrika očima cestovatelů

Výstava
Výstava Dětského muzea Moravského zemského muzea představuje hravou formou tradiční kultury několika částí Afriky. Na základě prezentovaných předmětů se dětský návštěvník seznámí nejen s místní kulturou, ale i s nejvýznamnějšími českými cestovateli, kteří tuto oblast v historii navštívili. Jednotlivé části výstavy jsou doplněny výběrem ze sbírek africké fauny a exponáty získanými z expedic jednotlivých vědeckých pracovníků Moravského zemského muzea. Součástí výstavy jsou interaktivní předměty a repliky sbírkových předmětů, tematická počítačová hra, promítání dokumentů a fotografií.
Termíny