Láska je mocná čarodějka

Volný čas
Přednáška předního českého sociologa Iva Možného k postavení rodiny v postindustriální společnosti.
Termíny