Benefiční aukce Design Help

Volný čas
Design Help o.s. za nemocnice vlídnější pořádá dobročinnou aukci ve prospěch připravovaného projektu kultivace interiéru čekáren a chodeb pro Neurologickou kliniku UK 2. LF a FN Motol.
Termíny