Osvobozování Orlovska od nacistických okupantů

Volný čas
Přednáška Karla Budina.
Termíny