Nepaměti

Divadlo
Zbrusunový provokativní večer, sestavený z textů Ludvíka Vaculíka: nepaměti z údobí diktatury stranické aparátu, vydávajícího se za proletariát, konfrontačně promíšené drobnými prózami z doby současné, z doby nástupu diktatury trhu po milostivém pocinkání si klíčkama na Václaváku.
Termíny