Příběhy ze Starého zákona II.

Divadlo
Příběh Mojžíšův, Davida a Goliáše, Šalamounův, Jonášův a další, které znáte. Hudbu vybrala a na violoncello hraje: Andrea Rattayová nebo Livie Kolmanová.
Termíny