Pohřbívání

Divadlo
Jedenáctý díl dramaturgické linie Divadla Feste „Identita“ se zabývá mírou politického a společenského vlivu Václava Klause na charakter české společnosti. Pohřbívání je přímým televizním přenosem státního pohřbu Václava Klause.
Termíny