Charitativní koncert pro sdružení Šance

Hudba
Vystupují děti z otrokovických škol: ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Mánesova, Základní umělecká škola, ZŠ speciální a praktická.
Termíny