Workshop s terénní exkurzí NENÍ LES JAKO LES - Brno

Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Motto: "I Vy můžete pomoct chránit světové lesy!"

Občanské sdružení FSC ČR ve spolupráci se Školním lesním podnikem MENDELU Masarykův les Křtiny srdečně zve širokou veřejnost na workshop spojený s terénní lesnickou exkurzí do FSC certifikovaných lesů. Akce je obzvlášť vhodná pro rodiny s dětmi. Čas konání: 15:00 - 18:00.

Pojďte s námi zjistit, jak se hospodaří přírodě blízkým způsobem a jak Vy sami můžete přispět k ochraně světových lesů! Seznámíte se s konceptem i principy šetrného lesního hospodaření a certifikace lesů. Společně se vydáme do FSC certifikovaných lesů za účasti lesnického experta a místního lesníka, který o les pečuje. Součástí je krátká úvodní přednáška s praktickými aktivitami.
V průběhu exkurze na děti čeká řada lesních aktivit v doprovodu lesního skřítka.

Více informací najdete na http://www.czechfsc.cz/vzdelavani/neni-les-jako-les/ .

Proč se workshopu zúčastnit?

• zjistíte, jak se hospodaří v lesích za Vašimi humny,
• je to jedinečná příležitost dozvědět se více o stavu českých i světových lesů,
• porovnáte přístupy k lesnímu hospodaření a dozvíte se o alternativách šetrného
hospodaření,
• dozvíte se, jak rozpoznat šetrné dřevo, popř. kde takové dřevo nakoupit,
. setkáte se s lesníkem, který hospodaří přírodě blízkým způsobem,
• podíváte se do šetrně obhospodařovaného lesa.

Každý účastník obdrží Příručku pro spotřebitele Šetrné dřevo doma i v lese a drobný dárek z šetrného dřeva.
Pedagogové a vzdělavatelé obdrží také inspirující metodické vzdělávací materiály, které mohou dále použít pro svoje výukové i volnočasové aktivity.
Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se předem přihlásit. Vstup zdarma.

Přihlášky zasílejte na workshop@czechfsc.cz nebo se přihlašujte telefonicky: 545 211 383.

Další dokumenty k akci

  
Termíny