VRAŤTE SE DO MINULOSTI NA ZÁBAVNÉM RETRO ODPOLEDNI V NÁKUPNÍ GALERII LIBEREC PLAZA

Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti

Ve středu 15. května 2013 od 14 hodin se v 1. patře nákupní galerie Liberec Plaza uskuteční Zábavné retro odpoledne. Komponovaný program předvedou žáci ZŠ Vrchlického a pěvecký sbor z mateřských škol Beruška a Sluníčko. Program se koná u příležitosti Mezinárodního dne rodin a je součástí školního projektu ZŠ Vrchlického „Stáří – čas zralosti, moudrosti a vzpomínek“.    

Zábavné retro odpoledne potěší nejenom prarodiče žáků, ale všechny ty, kteří chtějí prožít příjemné odpoledne. A proč retro? Na tuto otázku nejlépe odpoví samotný program, který je složen z děl klasiků české literatury, lidových písniček a klasických pohádek. 

Recitovat se bude Jarní romance Jaroslava Vrchlického, Pohádka o vláčku Františka Hrubína a Máme štěně a Ufo, ufo, ufoni Jiřího Žáčka. Pěvecká vystoupení představí pásmo písniček na téma „Mějme se rádi“ v podání pěveckého sboru Beruška, pásmo lidových písniček, který zazpívá pěvecký sbor MŠ Sluníčko a pásmo dětských písniček zapěje „sboreček“ Vrchlická nota. V rámci dalšího hudebního vystoupení se představí Adéla Uretschlägerová a Alžběta Podrábská hrou na housle společně s Monikou Saskovou, která zahraje na klarinet. A nebude chybět ani pohádka – konkrétně úryvek z představení Sněhurky v podání dramatického kroužku ZŠ Vrchlického.  

„Žáci připravili také celou řadu tradičních her, hraček a tvoření tak, jak je znali děti od 60. let minulého století. Zábavný retro program doprovodí také zajímavá výzdoba v podobě výtvarných prací žáků ZŠ Vrchlického a výstavy fotografií studentů Univerzity třetího věku,“ dodává Nancy Haisová, marketingová manažerka Liberec Plaza.  

Zábavné retro odpoledne je součástí školního projektu ZŠ Vrchlického „Stáří – čas zralosti, moudrosti a vzpomínek“. Podobné programy doplňují výuku na této základní škole již deset let. Jsou zaměřené na rozvoj tvořivosti, svobodného myšlení a empatie, které jsou základem dobrých mezilidských vztahů. Cílem letošního projektu je přiblížit žákům generaci jejich prarodičů a praprarodičů, motivovat je k zájmu o to, jak jejich dědečkové a babičky žili a co prožili. Větší poznání vede k lepšímu porozumění a to je základní podmínkou hlubších vztahů mezi lidmi. A jak říká ředitel ZŠ Vrchlického Mgr. Jiří Skalský: „Čas strávený společnou činností a společnými zážitky, ale i čas věnovaný tomu, aby člověk udělal druhému radost, je časem, který má pro obě strany neocenitelnou hodnotu.“ 

www.liberecplaza.cz

Termíny