Viktor Hulík

Výstava
Výstava představí retrospektivní průřez Hulíkovým dílem od konce 70. let po současnost a je součástí jeho velké mezinárodní putovní výstavy, která bude přenesena z Budapešti. Hulíka zajímá téma proměny zkoumané s vědomím, že jakákoli změna funguje jako spouštěč celého systému vzájemně provázaných dějů. Jeho variability založené na systému výklopných a posuvných pásů vyúsťují nakonec v lapidární „konstrukce“ označované jako „geo-posouvače“. Výchozí poloha těchto variabilů má většinou naprosto minimalistickou kompozici. Budovány jsou jasným geometrickým tvaroslovím a vzájemnými vztahy jednotlivých barev.
Termíny