Slavnostní večer JAMU k 90. narozeninám prof. Aleny Veselé, emeritní rektorky školy

Hudba
Účinkují: Zdeněk Nováček, Petra Kujalová (varhany), Jan Jiraský (klavír), Janáčkovo kvarteto, Brněnský kontrabasový orchestr, umělecký vedoucí Miloslav Jelínek. Dále vystoupí: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., doc. Sylva Talpová, prof. Adolf Sýkora.
Termíny