Bádání v médiu výstavy?

Volný čas
Přednáška z cyklu Umění dívat se / vizuální kultura v soudobé společnosti. Přednáší Lada Hubatová-Vacková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze).
Termíny