Středověký hrad Faber pod Kunětickou horou

Volný čas
Divadelně didaktický projekt pro mateřské školy a první stupeň základních škol v amfiteátru pod hradem.
Termíny