Pohádka o Robinsonovi

Divadlo
Příběh o přátelství, samotě a potřebě mít někoho blízkého je tentokrát „otevřenou hrou“ také pro diváky, kteří se stanou spolutvůrci při osidlování ostrova.
Termíny