Naštěkaná

Divadlo
Komedie s ženskou tématikou, při které muži žasnou a ženy se poznávají. Dýchánek 4 přítelkyň, při kterém diváci nahlíží do jejich přání a snů.
Termíny